Oszczędności

savings2

Niniejsza strona zawiera wizualizacje oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji dostarczonych w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Ryki – Czysta Energia”


Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi 930747.21 kWh
co odpowiada 86180.30 m3gazu ziemnego.Przy średniej cenie 2,55 zł za m3 koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
219759.77 zł

 


Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi 930747.21 kWh
co odpowiada
111.69 ton węgla.Przy średniej cenie 840 zł za tonę koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
93819.6 zł

 


Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Przełącz typ wykresu:

Oszczędności w zł związane ze zużyciem gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji.
Kolor niebieski – koszt gazu, kolor szary – koszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej